Lid worden?!   Bel ons op  016 / 259 843

Tarieven zomer 2019

 De lidgelden voor komende zomer, 2019,  zijn bekend. Verplicht voor iedereen die wenst te spelen, of les volgt, op onze club, inclusief de verplichtte Tennis Vlaanderen verzekering!

LET OP NIEUW REKENING NUMMER CLUB
TENNIS A VZW
BE23 3631 6441 0491


   
 tarief zomer 2019              vanaf 5 maart
Volwassene   € 190
2e Volwassene wonende op hetzelfde adres   € 170
Senioren geboren in 1959 en eerder   € 165
Studenten geboren max 25 jaar   € 160
Jongeren geboren in 2000 t/m 2006   € 130
Kinderen geboren van 2007 t/m 2010   € 90
Kinderen geboren van 2011 en later   € 60
Familie abonnement, wonende op hetzelfde adres   € 490Vast uur in de zomer is mogelijk maar alleen indoor. kostprijs € 300
Voor een bezoeker, niet lid, betaalt u € 15 , 1 x mogelijk,aanmelden in het clubhuis voor het spelen!


Graag naam van het spelend lid vermelden bij betaling!
Bij niet betaling voor 30 maart kunnen er extra kosten aangerekend worden die volledig ten laste komen van het lid!
 
Bij het spelen van IC is een lidmaatschap van de club verplicht! Door betaling van uw lidmaatschap bevestigd u de hierbovenstaande regelementering.
Door lid te zijn/worden van de club geeft u ook toestemming voor het plaatsen van eventuele foto's op oze site, alsook voor het ontvangen van mails van onze club.