Zomerseizoen

Tarieven 2021

Vanaf deze zomer gaan wij werken met een ander reservatiesysteem!

Hierdoor is een lidmaatschap van Tennis Vlaanderen niet meer nodig. Alleen als je tornooien of IC wenst te spelen dan heb je wel een lidmaatschap van TV nodig.

Wil je niet aan IC of tornooien deelnemen dan is het voordeliger om geen lid te worden van TV. Ook zonder lidmaatschap van TV kun je reserveren via onze site!

Na ontvangst van uw betaling ontvangt iedereen een nummer en code om te reserveren. Dit gaat via onze website! Het wachtwoord kunt u daarna zelf aanpassen via het nieuwe systeem!

zomer.jpg

KORTING VANAF 10 JULI

SENIOREN, STUDENTEN & KIDS

- 45 % op de geldende prijzen

Lidmaatschap ZOMER 2021

voor nieuw reservatiesysteem

zonder mogelijkheid voor Interclub en tornooien

€ 180   Volwassenen

€ 170   2e volwassene op hetzelfde adres

€ 145   Senioren geboren in 1957 of eerder

€ 130   Studenten geboren tussen 1999 - 2002

€ 115   Kids geboren tussen 2003 - 2004

€ 105   Kids geboren tussen 2005 - 2006

€ 90     Kids geboren tussen 2007 - 2008

€ 70     Kids geboren tussen 2009 - 2010

€ 45     Kids geboren tussen 2011 - 2012

€ 25     Kids geboren tussen 2013 en jonger

€ 520   Familie abonnement,

            wonend op hetzelfde adres,

            anders + € 15 p.p.

      ​

Tarief, inclusief lidmaatschap TV,

voor IC & tornooien

bij betaling voor 20 maart

€ 190   Volwassenen

€ 180   2e volw. op hetzelfde adres

€ 150   Senioren geboren voor 1956

€ 150   Studenten 2003 - 1998

€ 120   Kids geb. jaar 04 en 05

€ 100   Kids geb. jaar 06 en 07

€ 75     Kids geb. jaar 08 en 09

€ 50     Kids geb. jaar 10 en 11

€ 30     Kids geb. jaar 12 en later

€ 30     Kids geb. jaar 04 en 25

€ 550   Familieabonnement, wonend

            op hetzelfde adres

    verschillend adres dan

    + € 15 p.p.

Lidmaatschap ZOMER 2021

Verplicht voor iedereen

die Interclub of tornooien wenst te spelen incl. verz.

reserveren blijft mogelijk in ons nieuw reservatiesysteem

€ 190   Volwassenen

€ 180   2e volwassene op hetzelfde adres

€ 155   Senioren geboren in 1957 of eerder

€ 140   Studenten van 1999 - 2002

€ 125   Kids geboren tussen 2003 - 2004

€ 115  Kids geboren tusen 2005 - 2006

€ 100  Kids geboren tussen 2007 - 2008

€ 80    Kids geboren tussen 2009 - 2010

€ 55    Kids geboren tussen 2011 - 2012

€ 35    Kids geboren tussen 2013 en jonger

€ 550   Familie abonnement,

            wonend op hetzelfde adres,

            anders + € 15 p.p.

             

Het zomerseizoen 2021 begint zo snel mogelijk, er wordt momenteel gewerkt aan de outdoor terreinen en eindigt op zondag 31 oktober.

En als het weer het toelaat gaan we door op onze outdoor terreinen tot eind november!

Rekening nummer zomerlidgeld:

Tennis A VZW

BE23 3631 6441 0491